Ön Yazı

Bige Örer

İstanbul Bienali ve İKSV Güncel Sanat Projeleri Direktörü

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) olarak yaşadığımız kentte sanatın farklı kitleleri birleştiren, buluşturan alanlar yaratması bize hep heyecan veriyor. Gelişen kültür-sanat evreninin doğurduğu yeni iş birliği olasılıkları çalışmalarımızı da şekillendiriyor, hevesimizi ve umudumuzu her daim diri tutuyor. Birbirimizi besliyor, birlikte büyüyor, gücümüzü birbirimizden alıyoruz. İstanbul’un kültürel altyapısının gelişmeye açık olması, bizi her daim yaratıcı ve alternatif modellerle düşünmeye sevk ediyor.

Kentimizdeki kültürel ekosistem içinde yer alan müzeler, galeriler ve sanat mekanlarının yanı sıra bağımsız inisiyatiflerin düzenlediği sergiler ve projeler de yer alıyor. Bu yıl Eylül ayında açtığımız 16. İstanbul Bienali, yerel ve uluslararası alanlarda bir kez daha yoğun ilgiyle karşılaştı. Pek çoğu 16. İstanbul Bienali’nin başlığı olan Yedinci Kıta’yla ilişkili, farklı farklı oluşumların öncülüğünde düzenlenen yüzü aşkın paralel etkinlikle bienal, bir kez daha kentin gündemini belirledi. Bienalin böylesine geniş çaplı bir diyalog imkanı yarattığını, şehrin dinamizmine sunduğu bu katkıyı görmek, çabalarımızın hedefine ulaştığını gösteriyor.

Yüzyıllar boyunca çok çeşitli medeniyetin ve kültürün merkezinde yer alan İstanbul, dünyanın en dinamik metropollerinden biri. Birçok kültürün iç içe geçtiği, dünyanın en hızla dönüşen kentlerinden biri olan İstanbul, pek çok kente nazaran oldukça kısıtlı imkanlara sahip olmasına rağmen bu zorlukları bir engel değil tam tersine bir mücadele alanı olarak görmeyi başaran bir kültür-sanat dünyasına sahip. Biz de İKSV olarak hem bu üretimleri destekliyor, hem de “herkes için sanat” diyerek kültür ve sanatı yalnızca belirli bir zümrenin değil herkesin hayatının bir parçası kılmaya çalışıyoruz. Kültür-sanatın temel bir insan ihtiyacı olduğunu; iyileştirici, onarıcı, eleştirel gücünün bütün zorlukları aşmakta kilit bir rol üstlendiğini düşünüyoruz. 16. İstanbul Bienali mekanlarında da bulunabilecek ve Facebook’ta yer alan toplulukların oluşturduğu “Facebook İstanbul Topluluk Rehberi”nin de İstanbul’daki kültür-sanat topluluğunun bir parçası olmayı kolaylaştırıcı ve bireylerin kültür-sanat çerçevesinde etkileşime geçmelerini teşvik edici bir etkisi olmasını diliyoruz.

Siz sanatseverler olmadan elbette bunların hiçbiri mümkün değil. En çok teşekkürü hak eden, sizlersiniz. Hep birlikte İstanbul’un farklı hikayelerini sanatla birlikte yeniden keşfetmeyi diliyorum